Název: Právní úprava kapitálového trhu v ČR
Další názvy: Legal regulation of capital market in Czech republic
Autoři: Wágner, Filip
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Školout, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4073
Klíčová slova: Česká národní banka;kapitálový trh;finanční trh;investiční nástroje;burza cenných papírů;IPO
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech national bank;capital market;legal regulation;IPO;trading;supervising
Abstrakt: Diplomová práce má poskytnout komplexní přehled o právní úpravě oblasti kapitálového trhu. Práce je systematicky členěna do sedmi kapitol. V první části se věnuji pojmu kapitálového trhu a historickému vývoji v této oblasti. Ve druhé kapitole jsou rozebrány stěžejní právní předpisy pro tuto oblast. Třetí kapitola obsahuje subjekty kapitálového trhu. Kapitola čtvrtá popisuje jednotlivé investiční instrumenty. Pátá kapitola se zabývá obchodováním na kapitálovém trhu a jeho právními i ekonomickými aspekty.Šestá kapitola pojdnává o dohledu a dozoru nad kapitálovým trhem v ČR. Sedmá kapitola obsahuje exkurs do právní úpravy kapitálového trhu v USA .
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis should give a complex overview of the capital market legal regulation. It is systematically divided into seven chapters. In the first part I am pursuing the concept of the capital market and historical development in this area. The second chapter analyses the key legal regulations of this area. The third chapter contains the legal subjects of the capital market. The fourth chapter describes individual financial instruments. The fifth chapter is focused on trading in the capital market and its legal and economical aspects. The sixth chapter is about supervising authority of Czech national bank The seventh chapter contains an excursion into the legal regulation of the capital market in the USA.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP PRAVNI UPRAVA KAPITALOVEHO TRHU V CR FILIP WAGNER.pdfPlný text práce845,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0953_000.pdfPosudek vedoucího práce39,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0954_000.pdfPosudek oponenta práce37,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0955_000.pdfPrůběh obhajoby práce43,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4073

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.