Title: Právní úprava kapitálového trhu v ČR
Other Titles: Legal regulation of capital market in Czech republic
Authors: Wágner, Filip
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Školout, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4073
Keywords: Česká národní banka;kapitálový trh;finanční trh;investiční nástroje;burza cenných papírů;IPO
Keywords in different language: Czech national bank;capital market;legal regulation;IPO;trading;supervising
Abstract: Diplomová práce má poskytnout komplexní přehled o právní úpravě oblasti kapitálového trhu. Práce je systematicky členěna do sedmi kapitol. V první části se věnuji pojmu kapitálového trhu a historickému vývoji v této oblasti. Ve druhé kapitole jsou rozebrány stěžejní právní předpisy pro tuto oblast. Třetí kapitola obsahuje subjekty kapitálového trhu. Kapitola čtvrtá popisuje jednotlivé investiční instrumenty. Pátá kapitola se zabývá obchodováním na kapitálovém trhu a jeho právními i ekonomickými aspekty.Šestá kapitola pojdnává o dohledu a dozoru nad kapitálovým trhem v ČR. Sedmá kapitola obsahuje exkurs do právní úpravy kapitálového trhu v USA .
Abstract in different language: Diploma thesis should give a complex overview of the capital market legal regulation. It is systematically divided into seven chapters. In the first part I am pursuing the concept of the capital market and historical development in this area. The second chapter analyses the key legal regulations of this area. The third chapter contains the legal subjects of the capital market. The fourth chapter describes individual financial instruments. The fifth chapter is focused on trading in the capital market and its legal and economical aspects. The sixth chapter is about supervising authority of Czech national bank The seventh chapter contains an excursion into the legal regulation of the capital market in the USA.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP PRAVNI UPRAVA KAPITALOVEHO TRHU V CR FILIP WAGNER.pdfPlný text práce845,57 kBAdobe PDFView/Open
SCAN0953_000.pdfPosudek vedoucího práce39,96 kBAdobe PDFView/Open
SCAN0954_000.pdfPosudek oponenta práce37,23 kBAdobe PDFView/Open
SCAN0955_000.pdfPrůběh obhajoby práce43,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.