Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorRybníček, Daniel
dc.contributor.refereeZákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-23
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:10Z-
dc.date.available2019-4-30
dc.date.available2020-11-10T00:32:10Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier80966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40730
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je představit zásadní milníky ve vývoji konceptu Odpovědnost za ochranu, podle kterého mají státy odpovědnost za ochranu vlastního obyvatelstva před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločinům proti lidskosti. Pokud stát není schopný této odpovědnosti dostát, musí přijít na řadu mezinárodní společenství, které tento stát podpoří a v krajním případě použije nástroje VI. a VII. kapitoly Charty OSN. Dalším cílem je představit a vyhodnotit aplikaci konceptu Odpovědnost za ochranu v šesti vybraných případech. V první části této práce se zaměřuji na klíčové události, které vedly ke zformování konceptu Odpovědnost za ochranu do současné podoby. V druhé části provádím analýzu šesti vybraných případů, při kterých došlo k aplikaci tohoto konceptu a zda byla aplikace úspěšná.cs
dc.format72 s. (129 533 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodpovědnost za ochranucs
dc.subjectr2pcs
dc.subjecthumanitární krizecs
dc.subjecthumanitární intervencecs
dc.subjectintervencecs
dc.titleOdpovědnost za ochranu: analýza principu a jeho (ne)aplikace v mezinárodní politicecs
dc.title.alternativeThe Responsibility to Protect: Analysis of the principle and its (non) application in international politicsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor's thesis is introduce the crucial milestones in development of concept Responsibility to protect. According to concept Responsibility to protect every state has its own responsibility to protect population from genocide, war crimes, ethnic cleanses and crimes against humanity. In case that a state is unable fulfill this responsibility, the international community is responsible to support this state and in a last resort to use instruments under VI. and VII. chapter of the UN Charter. The another aim is to present and evaluate the application of the Responsibility to protect concept in six selected cases. In the first part of this thesis, I focus on the key events that led to the formation of the concept Responsibility to protect into its current form. In the second part, I analyze six selected cases in which the application of this concept occurred and whether the application was successful.en
dc.subject.translatedresponsibility to protecten
dc.subject.translatedr2pen
dc.subject.translatedhumanitarian crisisen
dc.subject.translatedhumanitarian interventionen
dc.subject.translatedinterventionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rybnicek-BP-R2P.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
BP_BAS_ved_Rybnicek.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_MV_BAS_OPO_Rybnicek.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Rybnicek.pdfPrůběh obhajoby práce231,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40730

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.