Title: Institut zvláštních zmocněnců a pověřenců v systému OSN: historie, využití, funkce, kritika
Other Titles: The Institute of Special Envoys and Representative in the UN system: history, use, function, criticism
Authors: Szabová, Simona
Advisor: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40739
Keywords: osn;zmocněnci;pověřenci;generální tajemník
Abstract: Institut zvláštních zmocněnců a pověřenců spadá pod Sekretariát OSN, ale není zakotven v Chartě OSN. Je to takzvané tělo ad hoc. Skládá se ze zvláštních zmocněnců a pověřenců, kteří podléhají generálnímu tajemníkovi OSN. Zastupují generálního tajemníka OSN. Používají se v preventivní diplomacii. Někteří z nich spravují specializované úřady, ve kterých se zabývají určitými problematickými nadnárodními tématy.
Abstract in different language: The Institute of Special Representatives and Envoys falls under the auspices of the United Nations Secretariat but it is not listed in the United Nations Charter. It is a so-called ad hoc body. It consists of Special Representatives and Envoys who report to the UN Secretary-General. They represent the Secretary-General of the United Nations. They are used in preventive diplomacy. Some of them manage specialized offices in which they deal with certain problematic transnational topics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-converted.pdfPlný text práce482,72 kBAdobe PDFView/Open
BP_BAS_ved_Szabova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_MV_OPO_Szabova.pdfPosudek oponenta práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
Szabova.pdfPrůběh obhajoby práce251,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.