Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPotočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSantana horváthová, Veronika
dc.date.accepted2020-9-8
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:42Z-
dc.date.available2016-5-27
dc.date.available2020-11-10T00:32:42Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-30
dc.identifier69577
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40799
dc.description.abstractSvoji bakalářskou práci jsem věnovala ženám. Popsala jsem, jak důležité bylo pro ženy čtení románů. Jak navazování vztahů v 19. století bylo úzce spojeno se společnou četbou literatury, debatami a úvahami o knihách. Část své práce jsem také věnovala k ohlédnutí se na pracovní podmínky žen 19. století. Krátce jsem popsala sociální rozdíly a i zamyšlení se, co obnášelo povolání guvernantky. Hlavním předmětem mé bakalářské práce je zkoumání Bronteovských hrdinek, které se v jejich románech objevují. Hledala jsem podobnosti mezi hrdinkami a autorkami. Napsala jsem i reflexi o vlivu lidí, kteří se objevili v životě sester a ovlivnili je. Jak každá ze sester zpracovávala své vzpomínky, životní zkušenosti a možné osvojení ve svých románechcs
dc.format35 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69577-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectwomencs
dc.subjectheroinescs
dc.subjectsisterscs
dc.subjectfamilycs
dc.subjectsocietycs
dc.subjectfeelingscs
dc.subjectemotionscs
dc.subjectanalysiscs
dc.titleHrdinky románů sester Bronteových a žena 19. stoletícs
dc.title.alternativeThe Brontë´s heroines and the 19th century womanen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedI dedicated my Bachelor thesis to women. I described, how important it was for women to read novels. How creating relations in the 19th century was closely connected with reading literature together, common debates and reflections about books. I also devoted part of my work to reflecting on job opportunities for 19th century women. I briefly described social differences, even what constituted to be a governess. The main subject of this bachelor thesis is the exploration of the Brontë's heroines, which appeared in their novels. Searching for similarities between heroines and authors. Reflections on the influence of people who have appeared in the lives of sisters and influenced them. How each of the sisters processed their memories, life experience and possible acquintances in their novels.en
dc.subject.translatedženyen
dc.subject.translatedhrdinkyen
dc.subject.translatedsestryen
dc.subject.translatedrodinaen
dc.subject.translatedspolečnosten
dc.subject.translatedpocityen
dc.subject.translatedemoceen
dc.subject.translatedanalýzaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Santana Horvathova Veronika - PDF.pdfPlný text práce954,63 kBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Potoc_Horvathova.pdfPosudek vedoucího práce118,85 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Vice_Horvathova.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Horvathova.pdfPrůběh obhajoby práce382,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.