Title: Časté chyby ve výslovnosti studentů anglického jazyka
Other Titles: Frequent mistakes in pronunciation made by English learners
Authors: Vacková, Mária
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40810
Keywords: výslovnost;anglický jazyk;fonetika;zvuk
Keywords in different language: pronunciation;speech;sound;phonetics;vowels;consonants
Abstract: Práce se zabývá nejčastějšími chybami ve výslovnosti českých studentů anglického jazyka. Nejprve v teoretické části vysvětluje základní pojmy fonetiky, funkci Mezinárodní fonetické abecedy a klasifikuje fonémy anglického jazyka. Praktická část analyzuje zvukové nahrávky výslovnosti českých studentů, všechny chyby jsou foneticky zaznamenány a okomentovány. S ohledem na výsledky byl vytvořen závěr, který identifikuje nejproblematičtější fonémy.
Abstract in different language: The thesis deals with the most frequent mistakes in English pronunciation made by Czech students. First, the theoretical background explains the crucial terms of phonetics, presents the IPA and provides the classification of English phonemes. The practical part analyses recordings of the pronunciation of Czech respondents. All their mistakes in pronunciation are phonetically transcribed and commented on. In accordance with the results, the chapter Conclusion answers the main questions of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Maria Vackova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Stas_Vackova.pdfPosudek vedoucího práce170,17 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Reyn_Vackova.pdfPosudek oponenta práce88,79 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Vackova.pdfPrůběh obhajoby práce399,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.