Title: Imigrace v dílech T. C. Boyla, J. Kincaidové a M. Hamida
Other Titles: Immigration in the work of T.C. Boyle, J. Kincaid and M. Hamid
Authors: Janáč, Filip
Advisor: Quinn Justin John, Doc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40812
Keywords: imigrace;migrace;nezdokumentovaný migrant;sociální integrace;předsudek;xenofobie;americký sen
Keywords in different language: immigration;migration;undocumented migrant;social integration;prejudice;xenophobia;the american dream
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem imigrace v knihách The Tortilla Curtain, The Reluctant Fundamentalist a Lucy. Cílem bylo porovnat všechny tři knihy z hlediska migrace, integrace a reakce na imigranty. Bakalářská práce obsahuje pět kapitol. V první kapitole stručně prezentuji tři hlavní knihy a jejich autory, aby měl čtenář základní povědomí o rozebíraném tématu. V druhé kapitole se zabývám důvody, které vedou hlavní postavy knih k imigraci. Tématem třetí kapitoly je vztah imigrantů k anglickému jazyku a jak jazyková bariéra ovlivňuje jejich život v cizí zemi. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány problémům, kterým musí hrdinové knih čelit v knihách a jak se k imigrantům chovají rodilí Američané.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of immigration in the books The Tortilla Curtain, The Reluctant Fundamentalist, and Lucy. The aim was to compare all of these three books in terms of migration, integration, and the response towards the immigrants. The thesis includes five chapters. In the first chapter, I briefly write about the authors and the main books to give the reader essential information about them. The second chapter is about the reasons for migrating to a different country. The third chapter is about immigrant's relationship to the English language and the problem of the language barrier. In the last two chapters, I deal with immigrant's problems in a foreign country, and the treatment towards them by Americans.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Filip Janac.pdfPlný text práce774,15 kBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Quinn_Janac.pdfPosudek vedoucího práce129,96 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Potoc_Janac.pdfPosudek oponenta práce125,17 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Janac.pdfPrůběh obhajoby práce434,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.