Title: Jména, příjmení a pojmenování albánské enklávy v Makedonii
Other Titles: Names and naming among Macedonian Albanians
Authors: Veli tahiri, Ardiana
Advisor: Fatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Štorková Nela, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40833
Keywords: jména;příjmení;pojmenování;albánci;makedonie
Keywords in different language: names;surnames;naming;albanians;macedonia
Abstract: Tato práce se zabývá tématem jména, příjmení a pojmenování albánské enklávy v Makedonii. Práce má přiblížit systém a praxi pojmenování, dále pak typ jmen a příjmení používaných v rámci této menšiny v Makedonii. Tato případová studie je pak průběžně srovnávána s praxí pojmenování v rámci jiných společností (zejména u Albánců žijících v Kosovu a Albánii) tak, jak byla doposud popsána v odborné literatuře a zachycena v místních statistikách. Ve vlastním terénním výzkumu v Makedonii v oblasti hlavního města Skopje byly využity především genealogická metoda a polostrukturované rozhovory. Praxe pojmenování je interpretována ve vztahu k motivacím vycházejícím z konfesní, etnické a regionální příslušnosti respondentů a na konkrétních případech je pak mapováno, jak jsou prostřednictvím jména utvářeny a utvrzovány příbuzenské vztahy.
Abstract in different language: This thesis deals with the surname, name and naming by Albanians in Macedonia. The system, practice of naming, and types of names in use of Albanian minority in Macedonia is explained in detail. The described practice is continually compared with the practice of other groups in region (especially Albanians in Kosovo and Albania) based on the ethnographic literature and local statistics. During the field research in the Skopje region the genealogical methods and semi-structured interviews has been used. The practice of naming has been interpreted especially in the light of various motivations based on personal confessional, ethnic and regional belonging. In particular situation names work as a tool to create and stabilize kinship relations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Ardiana Veli Tahiri.pdfPlný text práce235,79 kBAdobe PDFView/Open
Veli Tahiry_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce900,33 kBAdobe PDFView/Open
Veli Tahiry_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Veli Tahiry_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce349,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.