Title: ZUŠ na Strakonicku
Other Titles: ZUŠ the Strakonicko
Authors: Uriánková, Věra
Advisor: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Referee: Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40838
Keywords: základní umělecké školy;strakonicko;dudácká tradice;hudební lokality;hudební centrum regionu
Keywords in different language: elementary art schools;strakonice region;bagpipe tradition;music locations;music center of the region
Abstract: Diplomová práce se zabývá vymezením regionu Strakonicko v souvislosti se základními uměleckými školami, které lze, nahlíženo pohledem hudební regionalistiky, označit jako hudební lokality dudácké tradice a pokračovateli této lidové kultury.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the definition of the Strakonice region in connection with basic art schools, which can, from the point of view of musical regional studies, be described as musical localities of the bagpipe tradition and successors of this folk culture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uriankova-Diplomova prace - ZUS na Strakonicku.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Uriankova_ DP_vedouci_Li_2020.pdfPosudek vedoucího práce114,89 kBAdobe PDFView/Open
Uriankova_DP_oponent_As_2020.pdfPosudek oponenta práce147,57 kBAdobe PDFView/Open
Uriankova.pdfPrůběh obhajoby práce876,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.