Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorMoulisová, Tereza
dc.contributor.refereeAschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-9-9
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:57Z-
dc.date.available2017-12-12
dc.date.available2020-11-10T00:32:57Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-30
dc.identifier76607
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40839
dc.description.abstractVe své diplomové práci se zabývám hrou na hudební nástroje v hudební výchově jako zdroj motivace a aktivizace žáků. V první části jsem se snažila o propojení teoretických poznatků v oblasti motivace a aktivizace žáků se svými zkušenostmi a poznatky z praxe a navrhnout, jak lze žáky prostřednictvím instrumentálních činností v hodinách hudební výchovy efektivně motivovat. V druhé části jsem sestavila dvě modelové přípravy na hodinu hudební výchovy s využitím hudebních nástrojů jako prostředku motivace žáků a ke každé přípravě jsem sepsala reflexi.cs
dc.format50 s., iii s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectaktivizacecs
dc.subjecthudební výchovacs
dc.subjectinstrumentální činnostics
dc.titleHra na hudební nástroje jako prostředek aktivizace a motivace žáků 1. stupně ZŠcs
dc.title.alternativePlaying Musical Instruments as a Tool for Activating and Motivating Pupils at Primary Schoolsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my diploma thesis, I deal with playing musical instruments in a music education as a source of a student motivation and activation. In the first part, I tried to connect theoretical knowledge in the field of motivation and activation of students, with my experience and knowledge from practice and suggest how students can be effectively motivated though instrumental activities in the music lessons. In the second part, I compiled two model preparations for the music lesson using musical instruments as a means of motivating students and I also wrote a reflection for each preparation.en
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedactivationen
dc.subject.translatedmusic educationen
dc.subject.translatedinstrumental activitiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hra na hudebni_ na_stroje jako zpu_sob motivace a aktivizace z_a_ku_ na 1. stupni ZS_ -Moulisova.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFView/Open
Moulisova_DP_vedouci_Sla_2020.pdfPosudek vedoucího práce157,38 kBAdobe PDFView/Open
Moulisova_BP_oponent_As_2020.pdfPosudek oponenta práce152,05 kBAdobe PDFView/Open
Moulisova.pdfPrůběh obhajoby práce319,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.