Title: Vybrané skladby Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů a jejich využití v poslechových činnostech v hudební výchově na SŠ
Other Titles: Selected compositions by Antonín Dvořák and Bohuslav Martinů and their use in listening activities in music education at secondary schools
Authors: Jurnečková, Adéla
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40841
Keywords: poslechové činnosti;antonín dvořák;bohuslav martinů;hudební výchova;výukový projekt;učebnice hudební výchovy;musicogramma;moderní výukové metody;prožitek;jaroslav herden
Keywords in different language: listening activities;antonín dvořák;bohuslav martinů;music education;educational project;textbook of music education;musicogramma;modern teaching methods;experience;jaroslav herden
Abstract: Diplomová práce se zabývá poslechovými činnostmi v hodinách hudební výchovy na střední škole. Uvádí možné cesty ke zatraktivnění poslechových aktivit. Tyto cesty jsou demonstrovány na konkrétních výukových projektech. Práce se opírá o názory významných současných hudebních pedagogů. Pro ilustraci jsou použity vybrané skladby Antonína Dvořáka (Humoreska, Romantické kusy, Rondo pro violoncello a klavír g moll a píseň Holub na javoře) a Bohuslava Martinů (Sonatina G dur pro housle a klavír, a písně Vynášení smrti a Žaloba). Práce obsahuje pět částí teoretických a šestá zahrnuje praktické výukové projekty. Ty vycházejí z kurikulárních dokumentů a současných výukových tendencí v hudební výchově.
Abstract in different language: The thesis deals with listening activities in music lessons in high school. It lists possible ways to make listening activities more attractive. These ways are demonstrated on specific educational projects. The thesis is based on the views of important contemporary music educators. Selected compositions by Antonín Dvořák (Humoresque, Romantic Pieces, Rondo for cello and piano in G minor and the song Holub na javoře) and Bohuslav Martinů (Sonatina in G major for violin and piano, and songs Vynášení smrti and Žaloba) are used for illustration. The work contains five theoretical parts and the sixth are practical teaching projects. These are based on curricular documents and current teaching trends in music education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jurneckova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
JURNECKOVA_DP_oponent_Li.pdfPosudek oponenta práce179,88 kBAdobe PDFView/Open
JURNECKOVA_DP_vedouci_Sla.pdfPosudek vedoucího práce115,1 kBAdobe PDFView/Open
Jurneckova.pdfPrůběh obhajoby práce352,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.