Title: Křesťanská populární hudba v Čechách
Other Titles: Christian pop music in Bohemia
Authors: Vanáč, Martin
Advisor: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Referee: Kuhn Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40843
Keywords: křesťanská populární hudba;křesťanské hudební skupiny;křesťanští hudební umělci;mše svatá;rytmická mše svatá;písně k liturgii;večery chval;setkání křesťanské mládeže
Keywords in different language: christian popular music;christian music groups;christian music artists;holy mass;rhythmic holy mass;songs to the liturgy;evenings of praise;christian youth meeting
Abstract: Diplomová práce se zabývá křesťanskou populární hudbou v Čechách. Zaměřuje se na vývoj křesťanské populární hudby v Čechách a představuje nejvýznamnější české křesťanské kapely a umělce. V rámci diplomové práce je vytvořena modelová lekce hudební výchovy pro vyšší ročníky gymnázia, která se tímto tématem zabývá.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with christian popular music in Czech Republic. It focuses on the development of christian popular music in the Czech Republic and presents the most important Czech christian bands and artists. In this thesis is created a model lesson of music education for higher classes of grammar school, which deals with this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krestanska popularni hudba v Cechach, Martin Vanac.pdfPlný text práce8,42 MBAdobe PDFView/Open
VANAC_DP_oponent_Ku.pdfPosudek oponenta práce111,92 kBAdobe PDFView/Open
VANAC_DP_vedouci_Li.pdfPosudek vedoucího práce113,88 kBAdobe PDFView/Open
Vanac.pdfPrůběh obhajoby práce374,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.