Název: Elektronické bankovnictví
Další názvy: E-banking
Autoři: Hübner, Marek
Vedoucí práce/školitel: Anderlová, Silvie
Oponent: Jánošíková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4087
Klíčová slova: elektronické bankovnictví;platební styk;zákon o platebním styku
Klíčová slova v dalším jazyce: electronic banking;e-banking;payment system;payment system act
Abstrakt: Diplomová práce vymezuje pojem a celkový přehled o elektronickém bankovnictví a o jeho souvislostech včetně uvedení legislativního zázemí v České republice. Nejprve vymezuje obecně platební styk, který rozděluje na hotovostní a bezhotovostní. Dále se zabývá samotným pojmem elektronického bankovnictví, jeho vývojem v České republice a rozdělením jednotlivých forem elektronického bankovnictví. Další část práce je věnována přehledu současných technologií elektronického bankovnictví. V neposlední řadě práce obsahuje právní úpravu elektronického bankovnictví zejména na úrovni národní, ale i na úrovni Evropské unie a obsahuje i souvislosti ohledně řešení sporů v rámci elektronického bankovnictví.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis defines the concept and an overview of e-banking and its context including the legislative background in the Czech Republic. Firstly, the diploma thesis defines the general payment system divided on the cash and non-cash.The thesis also deals with the term e-banking, its development in the Czech Republic and distribution of various forms of e-banking. Another part is devoted to an overview of the current technologies of e-banking. Finally, the work includes regulation of e-banking in the national but also at European Union level and includes the context of resolving disputes regarding the e-banking.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Marek Hubner1.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0938_000.pdfPosudek vedoucího práce56,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0937_000-1.pdfPosudek oponenta práce40,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0941_000-4.pdfPrůběh obhajoby práce47,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.