Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorViktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
dc.contributor.authorPískačová, Magdalena
dc.contributor.refereeNovotný Jiří, Mgr.
dc.date.accepted2020-6-29
dc.date.accessioned2020-11-10T00:33:13Z-
dc.date.available2017-12-16
dc.date.available2020-11-10T00:33:13Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2019-7-1
dc.identifier76636
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40880
dc.description.abstractV práci bude sledována problematika regionu Slánska. Bude rozdělena do tří samostatných kapitol. V první kapitole budou objasněny odborné termíny jako region, regionální literatura, též bude věnována pozornost vztahu mezi regionální a celonárodní literaturou. Druhá kapitola bude rozdělena na několik částí týkat se budou povšechné charakteristiky regionu, shodnými a odlišnými znaky geografickými, ekonomickými a historickými. Druhou část zaměřím na Slaný a Slánsko v literatuře, ve třetí budou zmíněny Velvary a Velvarsko v literatuře a ve čtvrté části bude doplněn přehled nejzajímavějších kulturně-historických míst. Třetí kapitola bude pojata jako praktická část, kde zmíním přípravnou hodinu před literární exkurzí, kde bych využila možnosti aplikovat regionální literaturu ve školní praxi.cs
dc.format71 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectliteraturacs
dc.subjectregioncs
dc.subjectslánskocs
dc.subjectslanýcs
dc.subjectmístopiscs
dc.subjectkulturacs
dc.subjecttradicecs
dc.titleSlánsko v literatuřecs
dc.title.alternativeRegion Slany in literatureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe project will describe the problems of SLANY region. It will be divided into three independent parts. In the first one will be explained the terms as "region, the literature of the region" and also the relation between regional and national literature. The second one will be divided into several parts concerning the common region's character,the coincident and different symbols of geography, economy and history. It will be focused on SLANY and its region in literature, further will be mentioned VELVARY and its region in history and finally the summary of most interesting cultural and historical places. The last part will be a practical part mentioning the preparations for the lesson before the excursion to apply the regional literature in practice.en
dc.subject.translatedliteratureen
dc.subject.translatedregionen
dc.subject.translatedslanskoen
dc.subject.translatedslanyen
dc.subject.translatedtopographyen
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedtraditionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M Piskacova Slansko v literature 2019.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
piskacova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce173,96 kBAdobe PDFView/Open
piskacova_novotny.pdfPosudek oponenta práce60,06 kBAdobe PDFView/Open
piskacova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce81,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.