Title: Příběh dětského ochotnického divadla v Mýtě a jeho edukační funkce na 1. stupni ZŠ
Other Titles: The story of the children's Amateur actor theatre in Mýto and its educational function on Elementary School
Authors: Pálková, Gita
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40881
Keywords: ochotnické divadlo;mýto;dětský divadelní spolek;dramatický kroužek;cheznovice
Keywords in different language: amateur theater;mýto;children's theater association;dramatic club;cheznovice
Abstract: Diplomová práce představuje dějiny ochotnického divadla v Mýtě. Soustředí se na příběh Dětského divadelního spolku Plamínek, zejména na jeho repertoár a významné osobnosti. V závěru předkládá projektovou část, která se zabývá sledováním průběhu nácviku divadelní inscenace žáky 1. stupně Základní školy v rámci Dramatického kroužku při Základní škole a Mateřské škole Cheznovice.
Abstract in different language: The thesis presents the history of amateur theater in Mýto. It focuses on the story of the Children's Theater Association Plamínek, especially on its repertoire and prominent personalities. At the end it presents a project part which deals with the monitoring of the performance of the theater production by the pupils of the 1st grade of the Primary school within the Dramatic Club at the Primary School and Kindergarten Cheznovice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mgr. Gita Palkova Diplomova prace.pdfPlný text práce59,33 MBAdobe PDFView/Open
palkova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce52,41 kBAdobe PDFView/Open
palkova_novotny.pdfPosudek oponenta práce55,01 kBAdobe PDFView/Open
palkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce57,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.