Title: Postava čerta v pohádkách Boženy Němcové
Other Titles: The character of the devil in Božena Němcová's fairy tales
Authors: Nesměráková, Lenka
Advisor: Brčáková Vladimíra, Mgr.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40883
Keywords: lidová pohádka;postava čerta;komparace žánrových variant lidové pohádky;kouzelná pohádka;novelistická pohádka;filmová adaptace pohádek
Keywords in different language: folk fairy tale;devil character;comparison of genre variants of folk fairy tale;magic fairy tale;novelistic fairy tale;film adaptation of fairy tales
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor a komparaci pohádek Boženy Němcové se zaměřením na proměňující se koncepci postavy čerta. Pohádka Čertův švagr je příkladem pohádky kouzelné, kdežto Čert a Káča nebo O chytré princezně jsou pohádky novelistické. S ohledem na tuto skutečnost je v práci sledována metamorfóza postavy čerta ve jmenovaných dílech a následně jsou vyvozeny znaky charakterizující kouzelné i lidské postavy ve výše zmíněných žánrových variantách lidové pohádky. Jelikož všechny zmiňované pohádky se staly inspirací několika režisérům pro pozdější filmové zpracování, je součástí diplomové práce též srovnání literární předlohy a filmové adaptace všech výše uvedených děl.
Abstract in different language: This thesis is focused on the analysis and comparison of Božena Němcová's fairy tales with a focus on the changing concept of the devil's character. The fairy tale Čertův švagr (The Devil's Brother-in-law) is an example of a magical fairy tale, while Čert a Káča (The Devil and Káča) or O chytré princezně (About a Clever Princess) are novelist fairy tales. With regard to this fact, the thesis monitors the metamorphosis of the devil's character in the named literary works and then derives the characters characterizing magical and human characters in the above-mentioned genre variants of folk tales. Since all the mentioned fairy tales became the inspiration for several directors for later film processing, the thesis also includes a comparison of the literary masterpiece and the film adaptation of all the above-mentioned works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Nesmerakova.pdfPlný text práce692,54 kBAdobe PDFView/Open
nesmerakova_brcakova.pdfPosudek vedoucího práce53,43 kBAdobe PDFView/Open
nesmerakova_novotny.pdfPosudek oponenta práce54,77 kBAdobe PDFView/Open
nesmerakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce77,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.