Title: Vyjmenovaná slova v současném jazykovém úzu
Other Titles: Enumerated words in the current language usage
Authors: Rusiniková, Karina
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40886
Keywords: český národní korpus;frekvence;vyjmenovaná slova;řady vyjmenovaných slov;pravopis;obojetné souhlásky
Keywords in different language: specified words in contemporary czech national corpus;frequency;specified words;lists of specified words
Abstract: V diplomové práci byla zkoumána frekvence vyjmenovaných slov v současném jazykovém úzu. Frekvence byla zjišťována pomocí Českého národního korpusu. Práce je rozdělena na dvě časti - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá historickým vývojem pravopisu a změnami v řadách vyjmenovaných slov. Praktická část je zaměřena na zjištění frekvence jednotlivých vyjmenovaných slov.
Abstract in different language: This diploma thesis is an examination of the frequency of so called "specified words" ("vyjmenovaná slova") in contemporary usage. This frequency was determined using the Czech National Corpus. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part explores the evolution of ortography and changes in lists of specified words. The practical part focuses on frequency of each specified word.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka-fin. verze.pdfPlný text práce921,6 kBAdobe PDFView/Open
rusinikova_sindlerova.pdfPosudek oponenta práce265,89 kBAdobe PDFView/Open
rusinikova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce49,26 kBAdobe PDFView/Open
rusinikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce101,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.