Název: Právní úprava kapitálového trhu v České republice s exkurzem do čínské právní úpravy
Další názvy: Legislation of the capital market in the Czech Republic with an excursion into the Chinese legislation
Autoři: Zhang, Shiyang
Vedoucí práce/školitel: Školout, Václav
Oponent: Seknička, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4090
Klíčová slova: kapitálový trh;finanční trh;MiFID;ZPKT;Čína
Klíčová slova v dalším jazyce: capital market;financial market;MiFID;ZPKT;China
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou kapitálového trhu v České republice tím, že postupně pojednává pojem kapitálového trhu, investiční nástroje, subjekty na kapitálovém trhu a právní regulaci a dohled nad kapitálovým trhem. Její zvláštní kapitola je pak věnována čínské právní úpravě v této oblasti. Vedle odborné literatury označené v práci vychází autor také z platné právní úpravy (zejména zákona o podnikání na kapitálovém trhu a v případě čínské právní úpravy čínského zákona o cenných papírech).
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with legislation of capital market in the Czech Republic by discussing term of capital market, investment instruments, subjects on the capital market and legal regulation and supervision over the capital market. A separate chapter is devoted to the Chinese legislation in this area. Beside the literature mentioned in the thesis the author also used applicable legislation (especially ZPKT and the Chinese Securities law).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zhang.pdfPlný text práce649,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0958_000.pdfPosudek vedoucího práce73,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0957_000.pdfPosudek oponenta práce92,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0956_000.pdfPrůběh obhajoby práce47,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4090

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.