Title: Aplikace projektu Zdravá školní jídelna v praxi školního stravování
Other Titles: Application of the project Healthy School Canteen in school meals practice
Authors: Pečenková, Michaela
Advisor: Weberová Petra, Ing.
Referee: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40924
Keywords: stravování;školní jídelna;kvalita a pestrost stravy;kritéria;potraviny;sůl;nutriční doporučení
Keywords in different language: alimentation;school canteen;food quality and variety;criteria;food;salt;nutrition recommendations
Abstract: V bakalářské práci jsme se zaměřili na rozdíly v kvalitě a pestrosti stravy podávané ve školních jídelnách. V teoretické části se věnujeme čtyřem hlavním kapitolám. Zabýváme se historií a současností školního stravování. Podrobněji představíme projekt Zdravá školní jídelna a seznámíme s jeho jednotlivými kritérii. V poslední kapitole se budeme zabývat registrací školní jídelny do projektu Zdravá školní jídelna v praxi. Praktická část je pak zaměřena na interpretaci výsledků, které jsme zjistili z našeho výzkumu prováděného přímo ve školních jídelnách. Výzkum byl zaměřen na kvalitu a pestrost stravy podávané ve školních jídelnách s certifikátem Zdravé školní jídelny a ve školních jídelnách bez certifikátu.
Abstract in different language: This bachelor's work is concentrated on the differences in the quality and variety of the food which is served in school canteens. There are four principal chapters in the theoretical part of the work. We deal with the school catering history and present. We introduce the project Healthy School Canteen in details and inform about its particular criteria. The last chapter is dedicated to the registration of a school canteen into the project Healthy School Canteen in practice. The practical part is focused on the interpretation of the results obtained from our research which was held in school canteens. The research was aimed at the quality and variety of the food served both in school canteens with the Healthy School Canteen certificate and in school canteens without this certificate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pecenkova_Michaela_AVZ_BP.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
Pecenkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce321,12 kBAdobe PDFView/Open
Pecenkova_OP.pdfPosudek oponenta práce340,61 kBAdobe PDFView/Open
Pecenkova.pdfPrůběh obhajoby práce344,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.