Title: Ochrana osobních údajů
Other Titles: Privacy Policy
Authors: Bílý, Petr
Advisor: Mates, Pavel
Referee: Podhrázký, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4094
Keywords: ochrana osobních údajů;informace;soukromí;osobní údaje;ochrana soukromí;Úřad pro ochranu osobních údajů;zpracování osobních údajů
Keywords in different language: Privacy policy;the privacy;the right to privacy;protection of personal data;the data protection;processing of personal data;the information;The Office for Personal Data Protection;the personal data
Abstract: Tématem této diplomové práce je ochrana osobních údajů. V této práci se podrobně věnuji právu na ochranu soukromí a právu na ochranu osobních údajů. Tato diplomová práce je rozdělena na pět hlavních částí. V první kapitole je věnována pozornost pojmu soukromí. Dále pojednávám o nejdůležitějších mezinárodních dokumentech, které garantují právo na soukromí. V následujícím výkladu se věnuji ochraně osobních údajů, která je na mezinárodní úrovni zajišťována předními mezinárodními organizacemi a garantována základními mezinárodními dokumenty. V druhé kapitole přecházím od mezinárodních dokumentů k právní úpravě ochrany osobních údajů v českém právním řádu. Ve třetí části této práce se věnuji právní úpravě ochrany osobních údajů při plnění úkolů Policie ČR, Celní správy ČR a zpracování osobních údajů ve zdravotnictví. Předposlední kapitola pojednává o Úřadu pro ochranu osobních údajů a nakonec se věnuji připravovaným legislativním změnám v oblasti právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie a České republiky.
Abstract in different language: The theme of this dissertation is Privacy policy. In this thesis is elaborately described the right to privacy and privacy policy. This thesis is divided into five main parts. The first chapter is firstly devoted to the concept of the privacy. In addition, I discuss the most important international instruments that guarantee the right to privacy. The following discussion is devoted to the protection of personal data which is provided by leading international oganizations and guaranteed basic international documents. In the second chapter, I go from the international documents on the regulation of privacy in the Czech legal system. In the third part of this work I pay attention to the legislation on data protection by fulfillment of Police and Costum Administration tasks and processing of personal data in health care. The last but one chapter discusses The Office for Personal Data Protection and finally, I make a mention of the upcoming legislative changes in legislation on protection of personal data as within the European Union and the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Ochrana osobnich udaju - Petr Bily.pdfPlný text práce929,19 kBAdobe PDFView/Open
DP-Bily-Mates.pdfPosudek vedoucího práce582,25 kBAdobe PDFView/Open
DP-Bily-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce931 kBAdobe PDFView/Open
DP-Bily-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce546,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.