Title: Židé v Plzni do roku 1950
Other Titles: The Jews in Pilsen until 1950
Authors: Hráchová, Gabriela
Advisor: Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
Referee: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40983
Keywords: židé;židovská komunita;plzeň;historie;architektura;průmysl;židovské továrny a obchody;židovská bydliště;mapování
Keywords in different language: jews;jewish community;pilsen;history;architecture;industry;jewish factories and businesses;jewish residences;mapping
Abstract: Tato práce se zabývá historií židů v Plzni. V první části práce je shrnuta historie židovské komunity a počátek židovského průmyslu ve městě. Primárním cílem práce je dohledání údajů o židovských podnicích nebo bydlištích prostřednictvím publikovaných zdrojů i archivních materiálů, zjištění informací o bývalém provozu podniků a následně o jejich osudu i osudu bydlišť. Informace o podnicích jsou založeny na analýze materiálů, které mi poskytl Státní oblastní archiv v Plzni. U podniků, které bylo možno dohledat, byla provedena komparace s dnešní podobou, zatímco u židovských bydlišť byla adresa v mnoha případech známa, proto je v práci kladen větší důraz na popis změn v architektuře domu.
Abstract in different language: First chapters of the work are summarizing the history of Jews in Pilsen, where are mentioned the most important laws which infuenced lives of the Jewish community. Informatons about Jewish factories are based on research of archival materials from State Regional Archive in Pilsen. The main goal of this work was mapping Jewish factories and houses and comparing these places with today's appearance. A part of this thesis is focused on Jewish residences and descripton of architecture of these buildings. In this thesis there are also mentioned fates of their owners or people related to this buildings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hrachova_Zide v Plzni do roku 1950.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
ved_Hrachova_bilkova.docxPosudek vedoucího práce48,2 kBMicrosoft Word XMLView/Open
op_Hrachova_stoces.docxPosudek oponenta práce66,77 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_Hrachova.pdfPrůběh obhajoby práce33,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.