Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMalast, Jancs
dc.contributor.authorJadrný, Vladimírcs
dc.contributor.refereeKrč, Robertcs
dc.date.accepted2012-05-24cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:38:33Z-
dc.date.available2011-02-11cs
dc.date.available2013-06-19T06:38:33Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-29cs
dc.identifier47932cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4098-
dc.description.abstractPráce se zabývá otázkou co je veřejnoprávnost a jejím projevem v činnosti komor. Je v ní popsán její projev u jednotlivých komor, které jsou upraveny českým právním řádem. V závěru je věnováno místo rozdílu mezi komorou a občanským sdruženímcs
dc.format75 s. (182 176 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectprávní dualismuscs
dc.subjectveřejné právocs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectsamosprávacs
dc.subjectzájmová samosprávacs
dc.subjectkorporacecs
dc.subjectveřejnoprávní korporacecs
dc.subjectkomoracs
dc.subjectobčanské sdruženícs
dc.titlePrvek veřejnoprávnosti u profesních komor v právním řádu ČRcs
dc.title.alternativeThe Element of Public Law in the Professional Associations within the Czech Legal Systemen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis dissertation deals with a question What the aspects of public law are and how are they reflected within the activities of chambers. The dissertation describes such reflection for individual chambers anticipated under the Czech legal system. At the close of the work the difference between a chamber and a citizen association is analysed.en
dc.subject.translatedthe dualism of the Lawen
dc.subject.translatedPublic Lawen
dc.subject.translatedthe public administrationen
dc.subject.translatedself-governmenten
dc.subject.translatedthe Professional Associationen
dc.subject.translatedcorporationen
dc.subject.translatedPublic corporationen
dc.subject.translatedchamberen
dc.subject.translatedthe civic associationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jadrny.pdfPlný text práce487,96 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jadrny-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
DP-Jadrny-Krc.pdfPosudek oponenta práce222,76 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jadrny-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce600,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.