Název: Vyvlastnění
Další názvy: Expropriation
Autoři: Krofta, Filip
Vedoucí práce/školitel: Malast, Jan
Oponent: Krč, Robert
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4099
Klíčová slova: vyvlastnění;expropriace;vlastnické právo;věcná břemena;veřejný zájem;odnětí vlastnického práva;náhrada za vyvlastnění;vyvlastňovací řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: expropriation;property rights;easement;public interest;forfeiture;compensation for expropriation;expropriation procedure
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou institutu vyvlastnění jako nejzávažnějšího veřejnoprávního zásahu do vlastnického práva. Práce obsahuje vymezení základních pojmů, úpravu hmotněprávní a v neposlední řadě výklad o vyvlastňovacím řízení. Práce rovněž pracuje s již vládou přijatou novelou zákona o vyvlastnění.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with expropriation as a forceful and legal restriction or, in some cases, withdrawal of ownership titles. The text contains explanation of basic law terms connected with expropriation, analysis of the substatntive law and, last but not least, I describe also the expropriation procedure. Work often refer to the new amendment to the Expropriation Act approved by the goverment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krofta vyvlastneni.pdfPlný text práce699,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Krofta-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Krofta-Krc.pdfPosudek oponenta práce711,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Krofta-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce545,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4099

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.