Title: Metafora: porovnání tradičních a kognitivně-vědních pojetí
Other Titles: Metaphor: a comparison between traditional points of view and cognitive science
Authors: Štěrbová, Ilona
Advisor: Dach Stefanie, Mgr. Ph.D.
Referee: Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40994
Keywords: metafora;jazyková figura;podobnost;interakční teorie;kauzální teorie;kognitivní věda;obrazová schémata;experiencialismus;konceptuální metafora;aristotelés;max black;donald davidson;george lakoff;mark johnson.
Keywords in different language: metaphor;figure of language;similarity;interaction theory;causal theory;cognitive science;image schemata;experientialism;conceptual metaphor;aristoteles;max black;donald davidson;george lakoff;mark johnson.
Abstract: Cílem této diplomové práce je představit několik klíčových koncepcí metafory a následně zhodnotit, jak tato filozofická pojetí obstojí ve světle poznání o metafoře z pohledu kognitivní vědy. Za zástupce filozofických přístupů jsem pro tuto práci zvolila klasickou teorii Aristotela, interakční teorii Maxe Blacka a nakonec kauzální teorii Donalda Davidsona. Tato pojetí jsou následně konfrontována s kognitivně vědním přístupem George Lakoffa a Marka Johnsona.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to present some of the philosophical conceptions of metaphor as well as the cognitive science conception and to evaluate, how will the philosophical approaches stand in the light of cognitive science approach. For the philosophical approach I chose the classical theory of Aristotelés, interaction theory of Max Black and causal theory of Donald Davidson. For the cognitive science approach I chose the conception of metaphor of George Lakoff and Mark Johnson.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Sterbova.pdfPlný text práce623,14 kBAdobe PDFView/Open
ved_Sterbova_dach.docxPosudek vedoucího práce54,71 kBMicrosoft Word XMLView/Open
op_Sterbova_schuster.pdfPosudek oponenta práce683,11 kBAdobe PDFView/Open
Sterbova_obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce859,35 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.