Title: Profesionalizace renesanční literární kultury a alžbětinské poetické koncepty (např. Philip Sidney, Edmund Spenser, George Puttenham, Ben Jonson)
Other Titles: The self-fashioning of Renaissance literary culture and poetry as a profession: Elizabethan Poetics (e.g. Philip Sidney, Edmund Spenser, George Puttenham, Ben Jonson)
Authors: Picka, Jan
Advisor: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Fleischmannová Šárka, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40995
Keywords: philip sidney;poezie;literatura;renesance;koncept
Keywords in different language: philip sidney;poetry;literature;renaissance;concept
Abstract: Diplomová práce bude zaměřena na literární tvorbu Philipa Sidneyho. Diplomová práce si klade za cíl analyzovat Sidneyho poetické koncepty v kontextu alžbětinské literární kultury. Účelem analýzy je představení teoretických poetických tezí Philipa Sidneyho a jejich srovnání s podobou, v jaké jsou aplikovány v jeho dalších dílech. Očekávaným výsledkem analýzy je předpoklad, že se Sidney svých teoretických tezí, které souvisejí s poezií, držel při psaní vlastních děl, a jakým způsobem tak činil.
Abstract in different language: The main purpose of the diploma thesis The self-fashioning of Renaissance literary culture and poetry as a profession: Elizabethan Poetics (eg Philip Sidney, Edmund Spenser, George Puttenham, Ben Jonson) is the analysis of poetic theses of Philip Sidney and their subsequent implementation in Sidney's works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - JAN PICKA.pdfPlný text práce551,23 kBAdobe PDFView/Open
ved_Picka_kastnerova.docxPosudek vedoucího práce53,69 kBMicrosoft Word XMLView/Open
op_Picka_fleischmannova.docxPosudek oponenta práce50,09 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Picka_obhajoba0001.pdfPrůběh obhajoby práce308,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.