Název: Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Další názvy: Proceedings in an Action against Decisions of an Administrative Body
Autoři: Nováková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Kuchynka, Petr
Oponent: Podhrázký, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4103
Klíčová slova: správní orgán;rozhodnutí;správní soudnictví;nezákonnost rozhodnutí;žaloba;nezákonnost;aktivní legitimace;místní příslušnost
Klíčová slova v dalším jazyce: administrative agency;decision;administrative justice;action;lawlessness;active legitimacy;territorial jurisdiction
Abstrakt: Popisuji řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.Hlavním úkolem tohoto řízení je odstraňování nezákonnosti rozhodnutí správních orgánů.Moje práce má 11 kapitol.Nejprve popisuji právní úpravu správního soudnictví, která v České republice platila do 31.12.2002.Pak píši o příslušnosti a pravomoci soudu.Podrobně popisuji průběh řízení před soudem a rozhodnutí soudu.Na konec stručně píší o opravném prostředku.
Abstrakt v dalším jazyce: I decribe the proceedings in an Action against Decisions of an Administrative Body.The main purpose of this proceeding is to remove illegality of decisions of administrative bodies. My work have 11 chapter.At first I descrice the legal form of the administrative justice valid in the Czech Republic until 31 December 2002. Then I write about the jurisdiction and competence of the court. I describe in the detail the proceedings before the court and the court decision. At the end I write very briefly about the legal remedy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce564,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Novakova-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dp-Novakova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Novakova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce551,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4103

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.