Title: Problematika očkování v České Republice a v Ruské Federaci
Other Titles: The issue of vaccination in Czech Republic and Russian Federation
Authors: Ponomareva, Polina
Advisor: Bludovská Monika, MUDr. Ph.D.
Referee: Janoušková Kristina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41034
Keywords: očkování;povinné očkování;zkušenosti;postoj;česká republika;ruská federace
Keywords in different language: vaccination;compulsory vaccination;experience;attitude;czech republic;russian federation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou očkování v České republice a Ruské federaci, postojem a názory rodičů na problematiku. Teoretická část práce pojednává o historii očkování, vlivu očkování na imunitní systém, zásadách správného očkování, druzích očkovacích látek, reakcích po očkování, reakcích organismu podle vztahu k očkovací látce, nejznámějších odpůrcích očkování a porovnání současných očkovacích kalendářů v České republice a Ruské federaci. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na postoje a názory rodičů ohledně problematiky očkování, hodnotí spokojenost respondentů s informacemi, které jim podali lékaři. Zjišťuje hlavní obavy rodičů ohledně komplikací a informační zdroje rodičů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issues of vaccination in the Czech Republic and the Russian Federation. Graduation work addresses opinions and attitudes of parents to this issue. It includes a theoretical and a practical section. The theoretical section describes the history of vaccination, the effect of vaccination on the immune system, principles of correct vaccination, types of vaccines, complications of vaccination, reactions of the organism in relation to the vaccine, arguments of famous opposers of vaccination and a comparison of immunization calendar between the Czech Republic and the Russian Federation. The practical section analyzes the anonymous questionnaire responses, in which we aim to find out parents' opinions on vaccination, their level of satisfaction with the information given by the medical specialists, main concerns regarding vaccinations and sources of information parents use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ponomareva_Polina_VSS_BP.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Ponomareva vP.pdfPosudek vedoucího práce321,32 kBAdobe PDFView/Open
Ponomareva OP.pdfPosudek oponenta práce335,66 kBAdobe PDFView/Open
PONOMAREVA.pdfPrůběh obhajoby práce402,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.