Title: Zájem žen o porodní domy v České Republice
Other Titles: Interest of women in birth houses in the Czech Republic
Authors: Vorlová, Jenifer
Advisor: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr. Ph.D.
Referee: Janoušková Kristina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41058
Keywords: porodní asistentka;porodní dům;porodní centrum;porod
Keywords in different language: midwife - birth center - childbirth
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na zájem žen o porodní domy v České republice. Teoretická část pojednává o přístupu k porodnímu procesu v historii, porodních domech a centrech, dynamice porodního procesu a možnosti výběru gynekologicko-porodnické péče v České republice a zahraničí, dále také o aktuální situaci v porodnictví v České republice. Cílem praktické části je zjistit, zda mají ženy zájem o porodní domy v České republice. Práce má poukázat na to, jaké ženy mají o tento druh péče a jak jim i v běžném zdravotnickém zařízení vyjít vstříc. Dle mého výzkumu má většina respondentek zájem o otevření porodního domu / porodního centra v České republice a za tuto péči je ochotna platit. Jejich motivací je nejčastěji touha po přirozeném porodu a informace většiny z nich pochází z vlastní zkušenosti s porodem.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the interest of women in free standing birth centres in the Czech Republic. The theoretical component discusses the approach towards the birth process throughout history, in free standing and alongside birth centres, including the dynamic of the birth process and the scope of choices of gynaecological obstetric care in the Czech Republic and elsewhere, as well as the current situation of obstetrics in the Czech Republic. The practical component aims to uncover whether women show interest in free standing birth centres in the Czech Republic. The thesis should identify, to which women these birth centres appeal to and how to meet their requirements even in a regular medical facility. According to my research, the majority of respondents showed interest in opening a free standing/ alongside birth centre in the Czech Republic and are willing to pay for such care. The incentive for this decision comes mainly from their desire for a natural delivery, which is mostly supported by their own previous childbirth experiences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jenifer Vorlova.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
VORLOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce294,84 kBAdobe PDFView/Open
Vorlova OP.pdfPosudek oponenta práce324,24 kBAdobe PDFView/Open
VORLOVA J..pdfPrůběh obhajoby práce1,28 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.