Title: Prolongovaný strečink v ergoterapii centrálních paréz
Other Titles: The use of prolonged stretching in occupational therapy when treating upper motor neuron lesion
Authors: Johánková, Lucie
Advisor: Zahradnická Ilona, PhDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41095
Keywords: centrální paréza;cévní mozková příhoda;prolongovaný strečink;ergoterapeutická intervence
Keywords in different language: upper motor neuron lesion;stroke;prolonged stretching;occupation therapy intervention
Abstract: Cílem této bakalářské práce je ověřit efekt prolongovaného strečinku v ergoterapii centrálních paréz. Teoretickou část tvoří kapitoly, které se zabývají centrální parézou, cévní mozkovou příhodou, hodnocením spastické parézy a metodou prolongovaného strečinku. Praktická část se zaměřuje na terapii horní končetiny a její zapojení do každodenních aktivit. Výzkum je zaznamenán formou kazuistického šetření sestavené ze dvou klientů po hemoragické cévní mozkové příhodě.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to verify the effect of prolonged stretching in occupational therapy when treating upper motor neuron lesion. The theoretical part consists of chapters dealing with upper motor neuron lesion, stroke, assesment of spastic paresis and prolonged stretching method. The practical part focuses on the therapy of the upper limb and its involvement in everyday activities. The research is recorded in the form of a case study which contains two clients after a haemorrhagic stroke.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lucie_Johankova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Johankova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce345,53 kBAdobe PDFView/Open
BP_VEDOUCI_POSUDEK- Johankova.pdfPosudek vedoucího práce293,84 kBAdobe PDFView/Open
Johankova.pdfPrůběh obhajoby práce454,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.