Title: Využití a efektivita elektrostimulace u tetraplegické ruky
Other Titles: The use and the effectiveness of the functional electrical stimulation for the tetraplegic upper limb
Authors: Vašíčková, Tereza
Advisor: Vrbská Veronika, MSc.
Referee: Klečková Tereza, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41096
Keywords: tetraplegie;elektrická stimulace;ergoterapie;rehabilitace tetraplegika;managment horní končetiny
Keywords in different language: tetraplegic;functional electrical stimulation;occupation therapy;rehabilitation of tetraplegics;upper limb management
Abstract: Funkční elektrická stimulace je ve světě uznávaným prostředkem v rehabilitační péči tetraplegické ruky. Její využití usnadňuje jak trénink ADL, tak využití každodenních činností v reálném životě. Tato bakalářská práce poskytuje teoretický náhled na danou problematiku. Dále nalezneme graficky zpracované dotazníky, na které odpovídali ergoterapeuti po celém světě. V závěru bakalářské práce jsou výsledky vyhodnoceny a diskutovány. Stanovené hypotézy byly potvrzeny jak výsledky získaných pomocí dotazníků, tak i pomocí odborných zdrojů.
Abstract in different language: Functional electrical stimulation is a world-renowned tool in the rehabilitation care of the tetraplegic hand. Its use facilitates both Activities of Daily Living training and the use of everyday activities in real life. This work bachelor thesis provides a theoretical insight into the issue. We will also find graphically processed questionnaires, which were answered by occupational therapists around the world. At the end of the bachelor thesis the results are evaluated and discussed. The established hypotheses were confirmed both by the results obtained using questionnaires and by professional sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasickova_Tereza_ERG_BP.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Vasickova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce307,29 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce286,95 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova.pdfPrůběh obhajoby práce455,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.