Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČervený Gustav, Mgr.
dc.contributor.authorFaltusová, Alena
dc.contributor.refereeKott Otto, MUDr. CSc.
dc.date.accepted2020-7-17
dc.date.accessioned2020-11-10T00:34:19Z-
dc.date.available2018-6-13
dc.date.available2020-11-10T00:34:19Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-30
dc.identifier83947
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41106
dc.description.abstractBakalářské práce se zabývá problematikou syndromu bolestivého ramene za využití systému Redcord a metody Neurac. V teoretické části budou rozebrány příčiny vzniku syndromu bolestivého ramene a vyšetření ramenního kloubu. Dále bude představeno zařízení Redcord a diagnosticko-terapeutická metoda Neurac. Praktická část obsahuje cíl práce, výzkumné otázky, metodiku práce s popisem terapie dle metody Neurac a kazuistiky pacientů se syndromem bolestivého ramene.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectredcordcs
dc.subjectneuraccs
dc.subjectramenocs
dc.subjectsyndrom bolestivého ramenecs
dc.subjectzávěsný systémcs
dc.titleVyužití systému Redcord u syndromu bolestivého ramenecs
dc.title.alternativeThe use of the Redcord system in the painful shoulder syndromeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis deals with the issue of painful shoulder syndrome using the Redcord system and the Neurac method. The theoretical part discusses the causes of painful shoulder syndrome and examination of the shoulder joint. Furthermore, the Redcord device and the Neurac diagnostic-therapeutic method is introduced. The practical part contains the aim of the work, hypotheses, methodology of work with a description of therapy according to the Neurac method and case studies of patients with painful shoulder syndrome.en
dc.subject.translatedredcorden
dc.subject.translatedneuracen
dc.subject.translatedshoulderen
dc.subject.translatedthe painful shoulder syndromeen
dc.subject.translatedthe hanging systemen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Faltusova Alena.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Faltusova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce285,12 kBAdobe PDFView/Open
Faltusova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Faltusova.pdfPrůběh obhajoby práce479,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.