Title: Využití systému Redcord u syndromu bolestivého ramene
Other Titles: The use of the Redcord system in the painful shoulder syndrome
Authors: Faltusová, Alena
Advisor: Červený Gustav, Mgr.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41106
Keywords: redcord;neurac;rameno;syndrom bolestivého ramene;závěsný systém
Keywords in different language: redcord;neurac;shoulder;the painful shoulder syndrome;the hanging system
Abstract: Bakalářské práce se zabývá problematikou syndromu bolestivého ramene za využití systému Redcord a metody Neurac. V teoretické části budou rozebrány příčiny vzniku syndromu bolestivého ramene a vyšetření ramenního kloubu. Dále bude představeno zařízení Redcord a diagnosticko-terapeutická metoda Neurac. Praktická část obsahuje cíl práce, výzkumné otázky, metodiku práce s popisem terapie dle metody Neurac a kazuistiky pacientů se syndromem bolestivého ramene.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the issue of painful shoulder syndrome using the Redcord system and the Neurac method. The theoretical part discusses the causes of painful shoulder syndrome and examination of the shoulder joint. Furthermore, the Redcord device and the Neurac diagnostic-therapeutic method is introduced. The practical part contains the aim of the work, hypotheses, methodology of work with a description of therapy according to the Neurac method and case studies of patients with painful shoulder syndrome.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Faltusova Alena.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Faltusova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce285,12 kBAdobe PDFView/Open
Faltusova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Faltusova.pdfPrůběh obhajoby práce479,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.