Title: Teorie a metodika návrhu technických produktů se zaměřením na zvýšení efektivity výrobních procesů
Other Titles: Theory and methodology for the design of technical products focused on to increase the efficiency of production processes
Authors: Kopecký, Martin
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41137
Keywords: inovace procesu;edsm;dfx;výrobní přípravky a zařízení;montážní přípravky a zařízení;specifikace požadavků
Keywords in different language: process innovation;edsm;dfx;production jigs and devices;assembly jigs and devices;specification of requirements
Abstract: Disertační práce je zaměřena na problematiku zvýšení efektivity návrhu technických produktů využívaných v montážních procesech. První část obsahuje obecné teoretické poznatky ohledně způsobů inovací výrobních procesů. Jako teoretická a metodická podpora pro tyto inovace jsou zde uplatněny poznatky Engineering Design Science and Methodology a poznatky na bázi Design for X. Druhá část popisuje teoretické a metodické poznatky ohledně výrobních přípravků a zařízení se zaměřením na montážní přípravky a zařízení. Poslední část se je zaměřena na návrh metodiky pro navrhování montážních přípravků a zařízení a zhodnoceny její aplikace a přínosy.
Abstract in different language: Dissertation is focused on to increase efficiency the engineering design process of technical products, which are used at assembly processes. First part contains theoretical background about innovation of production processes. Theoretical and methodological support is based on Engineering Design Science and Methodology and also on Design for X approach. Second part contains theoretical and methodological knowledge about production jigs and devices with focused on assembly jigs and devices. Last part is focused on proposal of own methodology for design of assembly jigs and devices. There are evaluated implementation and application this methodology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000_Disertace_Kopecky.pdfPlný text práce6,31 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce2 MBAdobe PDFView/Open
posudky Kopecky.pdfPosudek oponenta práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
zapis Kopecky.pdfPrůběh obhajoby práce562,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.