Title: Přípravek pro tlakové zkoušky
Other Titles: Preparation for pressure tests
Authors: Špitálník, Rudolf
Advisor: Lašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Matušů Martin, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41151
Keywords: nátrubek;přípravek;tlaková zkouška;jaderný reaktor
Keywords in different language: pipe;preparation;pressure test;nuclear reactor
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh přípravku umožňující provedení tlakových zkoušek svarů, dvou různých druhů nátrubků vík reaktorů VVER 40 a VVER 1000, po provedení jejich opravy. Součástí je návrh variantních řešení, výběr nejoptimálnějšího řešení a MKP analýza jednotlivých součástí sestavy přípravku. K práci je přiložena výkresová dokumentace.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains a design of preparation enabling the pressure tests of welds for two different types of pipes of the lids of VVER 40 and VVER 1000 reactors, after their repair. Including of this thesis is the design of variant solutions, selection of the most optimal solution and FEM analysis of each components of the product assembly. Drawing work is attached to the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Rudolf Spitalnik.pdfPlný text práce9,26 MBAdobe PDFView/Open
BP_Spitalnik_Rudolf_Hodnoceni_vedouciho_Lasova.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
BP_Spitalnik_Rudolf_Oponentni_posudek_Matusu.pdfPosudek oponenta práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Spitalnik_Rudolf.pdfPrůběh obhajoby práce210,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.