Title: Tvorba digitálního dvojčete laboratoře průmyslu 4.0
Other Titles: Creation of the Industry 4.0 laboratory digital twin
Authors: Sýkorová, Lucie
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Broum Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41179
Keywords: průmysl 4.0;kolaborativní robot;automaticky řízený vozík;autodesk inventor;tecnomatix process simulate;virtuální model
Keywords in different language: industry 4.0;collaborative robot;automated guided vehicle;autodesk inventor;tecnomatix process simulate;virtual model
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu virtuálního modelu laboratoře průmyslu 4.0, konkrétně na tvorbu v programu Autodesk Inventor a Tecnomatix Process Simulate.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis deals with creating a virtual model of industry 4.0 laboratory, specifically on creation in Autodesk Inventor and Tecnomatix Process Simulate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
BP_Sykorova-posudek-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni oponenta BP Sykorova.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Sykorova18082020140623.pdfPrůběh obhajoby práce387,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.