Title: Hodnocení lokální svalové zátěže pomocí metody EMG
Other Titles: Evaluation of local muscular load using EMG methods
Authors: Hrčková, Karolína
Advisor: Kába Martin, Ing.
Referee: Görner Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41187
Keywords: ergonomie;elektromyografie;lokální svalová zátěž;emg holter;hygienické limity;fmax;horní končetiny;počet pohybů;hodnocení
Keywords in different language: ergonomics;electromyography;local muscular load;emg holter;hygienic limits;fmax;upper limbs;number of movements;evaluation
Abstract: Cílem této práce je uskutečnit měření lokální svalové zátěže pomocí metody EMG a podle výsledků provést kategorizaci vybraných pracovních činností. V případě zařazení práce do 3. kategorie navrhnout opatření pro optimalizaci pracoviště, zavést opatření do provozu a provést přeměření, zda mělo zavedené opatření smysl. První část je věnována teorii, kterou je potřeba znát k porozumění řešené problematiky. Jsou zde představeny důležité podmínky ochrany zdraví při práci, elektromyografie a samotný postup při měření EMG.
Abstract in different language: The aim of this work is to make measurements of local muscular load using EMG methods and with the results perform categorization of selected work activities. in case of classification of work into the 3rd category, propose measures for workplace optimization, introduce measures into operation and re-measure whether the introduced measure made sense. The first part is devoted to the theory that is needed to understand the problem. Important conditions of occupational health protection, electromyography and the procedure for measuring EMG are presented here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_FINAL_HRCKOVA.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_Hrckova.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni-oponenta-BP_Hrckova.pdfPosudek oponenta práce239,5 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Hrckova18082020153150.pdfPrůběh obhajoby práce763,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.