Title: Porovnání softwarového a unplugged prostředí pro výuku blokového programování
Other Titles: Comparison of software and unplugged environment for teaching of block-based programming
Authors: Kotrbatá, Jana
Advisor: Lomička Zdeněk, Mgr.
Referee: Frank Filip, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41199
Keywords: blokové programování;programování;unplugged;algoritmus;algoritmizace;algoritmické myšlení;myšlení;prostředí;aplikace
Keywords in different language: block-based programming;programming;unplugged;algorithm;algorithmization;algorithmic thinking;thinking;environment;application
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje porovnání softwarového a unplugged prostředí pro výuku blokového programování. Skládá se ze čtyř kapitol Algoritmizace, Programování, Blokové programování a Dotazníkové šetření. Nejprve obsahuje rychlé seznámení s pojmy algoritmus a programování. Tyto pojmy jsou vysvětleny, aby bylo lépe pochopitelné, k čemu slouží popsaná a porovnávaná prostředí blokového programování. Před popisem daných prostředí je vysvětlen pojem blokové programování spolu s rozdílem mezi unplugged a softwarovým prostředím. Závěrem práce se čtenář seznámí s přípravou dotazníku využití blokového programování na školách a jeho výsledkem.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with comparing software and unplugged environments for teaching block-based programming. Thesis consist of four chapters Algorithmization, Programming, Block Programming and Questionnaire Survey. At first, it provides a quick introduction to the concepts of algorithms and programming. For better understanding of these concepts, the block-based programming enviroments are described in detail. Then follows a thorough description of the differenece between the software and unplugged enviroments. Finally, there is an introduction to the creation of the questionnaire, its logic and outputs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Kotrbata.pdfPlný text práce8,63 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce43,85 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce41,64 kBAdobe PDFView/Open
Protokol - Kotrbata.pdfPrůběh obhajoby práce244,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.