Název: Problémy kontrolního procesu NKÚ
Další názvy: The problems of NKU checking process
Autoři: Paris, Michal
Vedoucí práce/školitel: Podhrázký, Milan
Oponent: Turková, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4125
Klíčová slova: postavení;kontrolní činnost;rozhodování;zjišťování;pravomoc;působnost;nezávislost;organizace;kontrolní protokol;kontrolní závěr;náprava
Klíčová slova v dalším jazyce: social status;checking process;decision making;looking into sth;authority;province;independence of sb/sth;organization;checking report;checking conclusion;rectification
Abstrakt: Hlavním cílem mé diplomové práce bylo popsat a rozebrat právní úpravu kontroly NKÚ a jednoznačně definovat kritické nedostatky z hlediska této problematiky, jež nezbytně vyžadují rozsáhlé změny. Kontrolu pokládám za velmi důležitou a nepostradatelnou součást činnosti veřejné správy. Podle mého soudu není možné, aby takto stanovená právní úprava NKÚ byla schopna poskytnout dostatečný základ pro řádné fungování Úřadu a tím tuto instituci spíše oslabuje, než aby jí vtiskla roli pevného a dominantního kontrolního orgánu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this diploma work is, above all to describe and analyze the legislative process of the National checking authority checking and to point at the deficiencies arising from the present law and consequently the legislative process. The present law concerning the National checking authority should be changed considerably. Checking means activities aiming at examining the certain state followed by its evaluation or comparison with the state that was to be achieved. I consider checking to be an indispensable part of public administration activities. As the consequence, the faults in the law weaken the trustworthiness of this institution instead of supporting its role of the resolute and dominant checking authority.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Problemy kontrolniho procesu NKU.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Paris-Podhrazky.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Paris-Turkova.pdfPosudek oponenta práce729,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Paris-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce542,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4125

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.