Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSklenička Josef, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSpurný, Ondřej
dc.contributor.refereeMilsimerová Aneta, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-8-17
dc.date.accessioned2020-11-10T00:35:21Z-
dc.date.available2019-10-16
dc.date.available2020-11-10T00:35:21Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-31
dc.identifier82430
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41269
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje experimentální zjišťování měrného řezného odporu u slitin neželezných kovů. V rešeršní části je rozebráno představení problematiky obrábění, náhled z technického hlediska a samotný návrh, vyhodnocení experimentu. V závěrečné fázi jsou zhodnoceny výsledky, kde se ověřuje přesnost a pravdivost teorií obrábění. Výsledky experimentu rozšiřují znalost měrného řezného odporu u slitin neželezných kovů.cs
dc.format68 s. (76 700 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectřezný odporcs
dc.subjectřezná sílacs
dc.subjectměrný řezný odporcs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectřezné podmínkycs
dc.subjectgeometrie nástrojecs
dc.subjectnástrojcs
dc.subjectobrobekcs
dc.subjecttřískacs
dc.subjectsílycs
dc.subjectprácecs
dc.subjecttrvanlivostcs
dc.titleExperimentální zjišťování měrného řezného odporu u slitin neželezných kovůcs
dc.title.alternativeExperimental determination of specific cutting force for non-ferrous alloy metalsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis contains experimental determination of specific cutting force of non - ferrous metal alloys. It is analyzed in the research part introduction to machining issues, technical insight and the design itself, evaluation of the experiment. They are in the final stages evaluated the results, where the accuracy and veracity of machining theories are verified. The results of the experiment expand the knowledge of the specific cutting force of non-ferrous metal alloys.en
dc.subject.translatedcutting resistanceen
dc.subject.translatedcutting forceen
dc.subject.translatedspecific cutting resistanceen
dc.subject.translatedmachiningen
dc.subject.translatedturningen
dc.subject.translatedcutting conditionsen
dc.subject.translatedtool geometryen
dc.subject.translatedtoolen
dc.subject.translatedworkpieceen
dc.subject.translatedchipen
dc.subject.translatedforcesen
dc.subject.translatedworken
dc.subject.translateddurabilityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SPURNY_ONDREJ.pdfPlný text práce4,4 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Spurny.pdfPosudek vedoucího práce336,96 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Spurny.pdfPosudek oponenta práce436,36 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Spurny.PDFPrůběh obhajoby práce515,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.