Title: Návrh způsobu výroby funkčních komponent ložiskového systému "Ball and Socket" v podmínkách GTW
Other Titles: Design of functional components of "Ball and socket" bearing system in company GTW
Authors: Haruda, Jan
Advisor: Povolný Michal, Ing.
Referee: Skopeček Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41270
Keywords: kluzná ložiska;návrh;přípravek;měření;technologie
Keywords in different language: plain bearings;design;measurement;technology
Abstract: Bakalářská práce obsahuje informace o kluzných ložiscích, funkci, návrhu a testování prvku "Ball and Socket". V práci je vysvětleno, co je prvek "Ball and Socket" a jak pracuje. Dále se v práci vyskytuje návrh technologie tohoto prvku a návrhy přípravku pro změření bodu zvratu.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains information about plain bearings, functions, design and testing of the "Ball and Socket" element. The work explains what the element "Ball and Socket" is and how it works. Furthermore, there is a proposal for the technology of this element and proposals for a device for measuring the turning point.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Haruda_Jan_2020.pdfPlný text práce6,1 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Haruda.pdfPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Haruda.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Haruda.PDFPrůběh obhajoby práce525,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.