Title: Porovnání stanoviště tramvaje 2. a 3. generace z pohledu ergonomie
Other Titles: Comparison of second and third generation driver's cabins
Authors: Půta, Filip
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41271
Keywords: ergonomie;pracovní prostor;stanoviště tramvaje;tramvaj;ovládání tramvaje;checklist;škoda transportation
Keywords in different language: ergonomics;workspace;tram cabin;tram;control of tram;checklist;škoda transportation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá porovnáním 2 typů stanovišť tramvají ve vozech vyrobených ve společnosti Škoda Transportation. Součástí práce je teoretický základ, na který je navázáno v praktické části. Výsledkem práce je návrh inovativních opatření pro obě stanoviště tramvaje.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the comparison of 2 types cabins in trams manufactured by Škoda Transportation. First part of the work is a theoretical basis, which is linked to in the practical part. The result of the work is a proposal of innovative measures for both tram cabins.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskaPrace_Filip_PUTA.pdfPlný text práce4,62 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Puta F..pdfPosudek oponenta práce545,1 kBAdobe PDFView/Open
Rozhodnuti o zverejneni KP_Puta Filip.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP592,83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Hodnoceni BP Puta F..pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Puta F..PDFPrůběh obhajoby práce571,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.