Title: Vliv parametrů obrábění na síly při obrábění kulovou frézou strategií vlečením
Other Titles: Influence of machining parameters on forces during ball-nose cutter milling using the tool-dragging strategy
Authors: Petrych, Vojtěch
Advisor: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Česánek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41276
Keywords: stabilita;řezný proces;řezné síly;podélné vyklonění;příčné vykloněné;vlečení;experiment;kulová fréza;doe;design of experiment
Keywords in different language: stability;cutting process;cutting forces;tool towing;experiment;ball end mill;doe;design of experiment
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá závislostí mezi parametry obrábění a řeznými silami s ohledem na vibrace. Prostřednictvím experimentu je ověřována hypotéza o uklidnění řezného procesu vlivem příčného vyklonění. Testování těchto závislostí probíhá obráběním pokusných drah s různým nastavením řezných podmínek, při kterém jsou zaznamenávány průběhy řezných sil, jež jsou hodnotícím kritériem celého experimentu.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis explores the dependence between the machining parameters and cutting forces out of consideration for vibrations. The hypothesis about calming the cutting process as a result of a transverse leaning is verified through the experiment. The substance of the experiment is machining of experimental tracks using different settings of cutting conditions. During the machining the progress of cutting forces is recorded, which is the evaluating criterion of the whole experiment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Vojtech Petrych.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Petrych.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Petrych.pdfPosudek oponenta práce429,87 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Petrych.PDFPrůběh obhajoby práce523,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.