Title: Sestavení hlukové mapy na vybraném pracovišti
Other Titles: Creation of noise map at selected workplace
Authors: Půta, Tomáš
Advisor: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Kaufnerová Aneta, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41277
Keywords: celková hladina hluku;válcovací linka;snímek pracovního dne;rizikové faktory;hluk;měření
Keywords in different language: total noise level;roll forming machine;description of the working day;risk factors;noise;measurement
Abstract: Bakalářská práce se zabývá sestavením hlukové mapy na vybraném pracovišti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Výsledkem je hluková mapa vybraného pracovišti a navržené možnosti, jak snížit hlukovou zátěž.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the creation of a noise map at the selected workplace. The work is divided into two main sections - theoretical and practical. The result is a noise map of the selected workplace and suggested ways to reduce noise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Puta_Tomas_Sestaveni_hlukove_mapy_na_vybranem_pracovisti_BP.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Puta T..pdfPosudek oponenta práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Puta T..pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Puta T..PDFPrůběh obhajoby práce557,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.