Title: Posouzení ergonomie poslucháren ZČU
Other Titles: Assessment of auditoriums at ZČU ergonomics
Authors: Polata, Václav
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Tomášková Tetjana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41280
Keywords: ergonomie;posluchárny;sedalo;design;rekonstrukce;posouzení
Keywords in different language: ergonomics;auditoriums;seat;design;reconstruction;assessment
Abstract: Tématem bakalářské práce je posouzení ergonomie poslucháren Západočeské univerzity. Cílem práce je zhodnocení současného stavu poslucháren, které využívají studenti Fakulty strojní při studiu bakalářských studijních programů a dále navržení možných opatření pro zlepšení jejich komfortu a pracovních podmínek. Celá studie je psána v duchu ergonomických zásad.
Abstract in different language: The topic of the bachelor's thesis is the assessment of the ergonomics of the lecture halls of the University of West Bohemia. Focus on the current state of lecture halls, which use students of the Faculty of Mechanical Engineering in the study of bachelor's degree programs, and further research into measures to improve their comfort and working conditions. The whole study is written in the spirit of ergonomic principles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav_Polata_BP.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Polata.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Polata.pdfPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Polata.PDFPrůběh obhajoby práce654,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.