Title: Rozbor a posouzení ergonomie fakult pro studenty FST v Plzni s pohybovým omezením
Other Titles: Analysis and assessment of ergonomics of faculties for students of FST in Pilsen with movement restrictions
Authors: Knapp, Jiří
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Tomášková Tetjana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41281
Keywords: ergonomie;handicap;pohyb bez bariér;pohyb na vozíku;ergonomická studie;návrhy pro zlepšení
Keywords in different language: ergonomics;handicap;movement without barriers;movement in a wheelchair;ergonomic study;suggestions for improvement
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozborem a posouzením ergonomie fakult pro studenty FST v Plzni s pohybovým omezením. Cílem práce je posouzení bezbariérovosti prostředí na ZČU v Plzni na Borech a navrhnutí možných změn pro zlepšení prostředí pro studenty na ortopedickém vozíku. Jedná se o ergonomickou studii, která hodnotí nynější stav kampusu ZČU na Borech z pohledu handicopaovaných osob. Studie byla vytvořena dle legislativy a ergonomických zásad.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the analysis and assessment of ergonomics of faculties for students of Faculty of Mechanical Engineering in Pilsen with movement restrictions. The aim of the work is to assess the barrier-free environment at the UWB in Pilsen in Bory and to propose possible changes to improve the environment for students in orthopaedic wheelchairs. This is an ergonomic study that evaluates the current state of the UWB campus in Bory from the perspective of disabled people. The study was created according to legislation and ergonomic principles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knapp-BP.pdfPlný text práce67,84 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Knapp.pdfPosudek oponenta práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Knapp.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Knapp.PDFPrůběh obhajoby práce624,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.