Title: La terminologie médicale (Francouzská lékařská terminologie)
Other Titles: French medical terminology
Authors: Havlíčková, Eliška
Advisor: Horová Helena, PhDr. Ph.D.
Referee: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41286
Keywords: etymologie;francouzský jazyk;derivace;kompozice;výpůjčky z cizích jazyků;slovní čeleď;tvoření slov;lexikologie;latinský jazyk;medicínská terminologie l'étymologie;la langue française;la dérivation;la composition;les emprunts;la famille de mots;formation lexicale;lexicologie;la langue latine;la terminologie médicale
Keywords in different language: etymology;french language;derivation;composition;borrowings;word family;word formation;lexicology;latin;medical terminology
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tematikou obohacování francouzské slovní zásoby latinou ve specializované lékařské terminologii, a to metodou přejímání slov z cizích jazyků, odvozováním slov stávajících a spojováním vícero slov do jedné lexikální jednotky. Tato práce pojednává nejen o těchto způsobech tvoření slov, ale i o vývoji a původu slov vypůjčených z latiny. Tato bakalářská práce se zejména zabývá vlivem latiny na odborný francouzský jazyk.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the topic of enriching the French vocabulary by Latin in specialized medical terminology, whether by borrowing from foreign languages by deriving the existing words, or by combining the several words into the one lexical unit. This thesis deals not only with these ways of word formations, but also with the development and the origin of words borrowed from Latin. This bachelor thesis mainly deals with the influence of Latin on the professional French language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Havlickova.pdfPlný text práce648,13 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce453,04 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce615,04 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce404,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.