Title: Les difficultés d'emploi des prépositions temporelles (Obtíže při používání časových předložek)
Other Titles: Difficulties in using time prepositions
Authors: Boszczykova, Iva
Advisor: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Referee: Horová Helena, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41289
Keywords: předložky;časové předložky;užití
Keywords in different language: prepositions;prepositions of time;usage
Abstract: Tématem mé bakalářské práce jsou Obtíže v umisťování časových předložek ve francouzštině. Cílem této práce je detailně popsat časové předložky ve francouzštině a v praktické části zjistit, s jakými obtížemi by se mohli studenti francouzštiny setkat.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is The difficulties in placing the prepositions of time in the French language . The aim of this work is to describe the time prepositions in French in detail and in the practical part to find out what difficulties students of French language might encounter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iva Boszczykova BP finalni.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Boszczykova - vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce589,59 kBAdobe PDFView/Open
Boszczykova - oponenta.pdfPosudek oponenta práce440,33 kBAdobe PDFView/Open
Boszczykova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce307,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.