Title: Lišejníky křovin na severním Rokycansku
Other Titles: Lichens of scrub in the northern part of the Rokycany region
Authors: Střelbová, Martina
Advisor: Šoun Jaroslav, Mgr. PhD.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41296
Keywords: epifyt;lišejník;křoviny;hloh;trnka;vliv stanoviště;eutrofizace;rokycansko
Keywords in different language: epiphyte;lichen;shrubs;hawthorn;blackthorn;habitat effect;eutrophication;rokycany region
Abstract: Obsahem práce je terénní průzkum diverzity makrolišejníků i mikrolišejníků na křovinatých porostech severního Rokycanska. Celkem byly zkoumány tři typy stanovišť: lem pole, lem louky, neobhospodařovaná plocha. Každý typ na pěti lokalitách. V práci je uveden přehled nalezených druhů s porovnáním jednotlivých lokalit a typů stanovišť. Nejzajímavější nálezy jsou podrobně okomentovány.
Abstract in different language: The content of the thesis is a field survey of the diversity of macrolichens and microlichens on shrubs in the northern Rokycany region. In total, three types of habitats were examined: field rim, meadow rim, unmanaged area. Each type at five localities. In this work is an overview of found species with comparison of individual sites and habitat types. The most interesting findings are commented in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Martina Strelbova_2020.pdfPlný text práce10,18 MBAdobe PDFView/Open
Strelbova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce545,87 kBAdobe PDFView/Open
Strelbova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce504,47 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Strelbova.pdfPrůběh obhajoby práce157,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.