Title: Využití biblických textů ve výuce anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
Other Titles: The Use of Biblical Texts in ESL Lessons in EFL Classrooms
Authors: Škaloudová, Magdaléna
Advisor: Skopečková Eva, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41306
Keywords: biblické texty;výuka anglického jazyka;čtení biblických textů;literární texty;čtení literárních textů
Keywords in different language: efl reading;biblical texts;reading biblical texts;literary texts;reading literary texts
Abstract: Práce se zabývá využitím biblických textů ve výuce anglického jazyka na druhém stupni ZŠ. V teoretické části jsou představeny principy pro čtení ve výuce anglického jazyka a pro čtení literárních textů. Dále se tato část zabývá vztahem křesťanství a evropské kultury a rolí biblických textů na českých školách. Práce se také zaměřuje na zásady pro čtení a interpretaci biblických textů spolu s krátkým představením překladů Bible. V závěru této části je představena metodika ke čtení biblických textů ve výuce anglického jazyka na druhém stupni ZŠ, která vychází z výše zmíněných principů. Zohledňuje obecné principy čtení, principy čtení literárních textů a principy čtení a interpretace biblických textů. Výzkumná část se zabývá tím, jak vytvořit výukové materiály ke čtení biblických textů tak, aby vyhovovaly zásadám popsaným ve vytvořené metodice. Také zkoumá, jakým způsobem tyto materiály efektivně použít ve výuce. Pro zodpovězení těchto otázek byly vytvořeny výukové materiály představující hlavní příběhy z Mojžíšova života. Materiály nemohly být aplikovány ve třídě, kvůli uzavření škol v době pandemie Covid-19, takže byl jeden z těchto příběhů zaslán žákům elektronicky. Poznatky získané z analýzy průběhu a výsledků práce žáků ukazují, že pro dosažení efektivity těchto materiálů je zásadní nejen dodržet zmíněné principy a adaptovat materiály na jazykovou úroveň žáků, ale i postoj vůči biblickým textům, který motivaci a práci žáků zásadně ovlivňuje.
Abstract in different language: This thesis deals with use of biblical texts in EFL classes at lower secondary schools. First, principles of EFL reading and principles of reading literary texts in EFL classes are described. Secondly, the relationship of Christianity and European culture and the role of biblical texts in Czech educational system are examined. Thirdly, principles of reading and interpreting of biblical texts are described. These principles are summed up in methodology for reading biblical texts in EFL classes. The research part was designed as an application of created educational material in form of modified action design. The research finds answers to two research questions, how to create educational material based on biblical texts, in order to respect features of these texts and still follow the language aims in a lesson and how to use these materials effectively in a lesson. . The results show the importance of the principles mentioned above, appropriate language level and students' approach to biblical texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skaloudova_thesis.pdfPlný text práce7,62 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Skop_Skaloudova.pdfPosudek vedoucího práce165,75 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Reyn_Skaloudova.pdfPosudek oponenta práce97,84 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Skaloudova.pdfPrůběh obhajoby práce162,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.