Title: Jaromír Vogel - hudební skladatel, sběratel a pamětník
Other Titles: Jaromír Vogel - composer, collector and witness of time
Authors: Junková, Jarmila
Advisor: Kuhn, Tomáš
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4132
Keywords: hudební skladatel;židovská hudba;sběratel;dětská píseň;renesance;bigbeat
Keywords in different language: music composer;jewish music;collector;children´s songs;renessaince;bigbeat
Abstract: Tato bakalářská práce si klade za cíl představit osobnost hudebního skladatele Jaromíra Vogela, který se jako jediný v České republice věnuje komponování hudby po vzoru východoevropské hudební tradice. Práce je rozčleněna do tří částí. První má za úkol seznámit čtenáře s životopisnými fakty umělce, druhá část se věnuje významným dílům Jaromíra Vogela, chronologicky řazeným. Součástí této kapitoly je i formová analýza komorního díla. Průřez autorovou tvorbou je zaznamenán na přiloženém CD. V poslední části je Jaromír Vogel představen jako sběratel.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis is focused on introducing the character of Jaromir Vogel. It is divided into three main parts. The first one includes biographical facts, the second is based on Vogel´s work as he is currently the only music composer in the Czech Republic specialized in Jewish music. This section also contains the analysis of a short piece of Jewish music. The track can be found on the CD enclosed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
junkova_posudek_BP_vedouci_kuhn.pdfPosudek vedoucího práce326,22 kBAdobe PDFView/Open
junkova_posudek_BP_oponent_feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce344,48 kBAdobe PDFView/Open
junkova_prubeh_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce107,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.