Název: Jaromír Vogel - hudební skladatel, sběratel a pamětník
Další názvy: Jaromír Vogel - composer, collector and witness of time
Autoři: Junková, Jarmila
Vedoucí práce/školitel: Kuhn, Tomáš
Oponent: Feiferlíková, Romana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4132
Klíčová slova: hudební skladatel;židovská hudba;sběratel;dětská píseň;renesance;bigbeat
Klíčová slova v dalším jazyce: music composer;jewish music;collector;children´s songs;renessaince;bigbeat
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl představit osobnost hudebního skladatele Jaromíra Vogela, který se jako jediný v České republice věnuje komponování hudby po vzoru východoevropské hudební tradice. Práce je rozčleněna do tří částí. První má za úkol seznámit čtenáře s životopisnými fakty umělce, druhá část se věnuje významným dílům Jaromíra Vogela, chronologicky řazeným. Součástí této kapitoly je i formová analýza komorního díla. Průřez autorovou tvorbou je zaznamenán na přiloženém CD. V poslední části je Jaromír Vogel představen jako sběratel.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis is focused on introducing the character of Jaromir Vogel. It is divided into three main parts. The first one includes biographical facts, the second is based on Vogel´s work as he is currently the only music composer in the Czech Republic specialized in Jewish music. This section also contains the analysis of a short piece of Jewish music. The track can be found on the CD enclosed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
junkova_posudek_BP_vedouci_kuhn.pdfPosudek vedoucího práce326,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
junkova_posudek_BP_oponent_feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce344,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
junkova_prubeh_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce107,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4132

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.