Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeneš Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBenešová, Lenka
dc.contributor.refereeŠimeček Jiří, Ing.
dc.date.accepted2020-8-24
dc.date.accessioned2020-11-10T00:35:52Z-
dc.date.available2019-10-30
dc.date.available2020-11-10T00:35:52Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-23
dc.identifier82748
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41322
dc.description.abstractBakalářská práce je rozdělena do 2 částí - teoretické a experimentální části. Teoretická část popisuje metodu akustické emise, šíření zvuku v pevných látkách a deformační mechanismy v materiálech při deformačním zatěžování. Experimentální část obsahuje popis a konfiguraci uskutečněných experimentů, zkoušené materiály, způsob vyhodnocování a hypotézy vysvětlující detekované akustické projevy.cs
dc.format95 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectakustická emisecs
dc.subjecttahová zkouškacs
dc.subjectohybová zkouškacs
dc.subjectdeformační zatěžovánícs
dc.subjectocelics
dc.subjectlitinacs
dc.subjecthliníkové slitinycs
dc.titleStudium akustických projevů při deformačním zatěžování materiálůcs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis is composed of two main parts - theoretical and experimental part. The theoretical part contains recherché of an experimental part. It describes method of Acoustic emission, spreads of an elastic waves and deformation mechanisms in materials. The experimental part contains description and configuration of a realized testing, tested materials, evaluation methods and hypothesis which describes detected acoustic emission.en
dc.subject.translatedacoustic emissionen
dc.subject.translatedtensile testingen
dc.subject.translatedbend testingen
dc.subject.translateddeformation stressen
dc.subject.translatedsteelen
dc.subject.translatedcast ironen
dc.subject.translatedaluminium alloysen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Lenka BENESOVA.pdfPlný text práce10,75 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_lenka_benesova.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
7D 2018_10_Hodnoceni oponenta BP benesova.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Zapis - Lenka BENESOVA.pdfPrůběh obhajoby práce3,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.